Efektywność kosztów postępowania

 • Nutramigen LGG to efektywne kosztowo postępowanie w alergii na mleko krowie ze względu na możliwości uzyskania wczesnej tolerancji pokarmowej.1

  • Nutramigen LGG jest jedynym preparatem eHF, na bazie białka mleka (hydrolizatu), z klinicznie potwierdzoną skutecznością wykształca tolerancji pokarmowej białka mleka krowiego
   • Ostatnio wykazano, że Nutramigen LGG wykształca szybciej tolerancję pokarmową białka mleka krowiego w porównaniu z preparatami eHF kazeiny bez LGG, hydrolizatu ryżowego, preparatów sojowych, czy preparatów aminokwasowych po 12 miesiącach postępowania dietetycznego1
   • Większość niemowląt (79%) mogło wrócić do spożywania mleka krowiego po 12 miesiącach od rozpoczęcia przyjmowania Nutramigen LGG1
  • Nutramigen LGG może skracać okres postępowania dietetycznego1 *
  • Stosowanie Nutramigen LGG potencjalnie może oznaczać znaczne oszczędności, ponieważ dzieci mogą wyrastać z alergii na mleko krowie szybciej, dzięki czemu całkowity koszt leczenia oraz opieki zdrowotnej jest niższy w porównaniu z innymi opcjami * 1

   *W porównaniu z eHF na bazie kazeiny bez LGG, hydrolizatu ryżowego, prepartów sojowych, czy preparatów aminokwasowych.

Referencje

1. Canani 2013