Tolerancja i probiotyki

 • Nutramigen LGG to jedyny preparat mlekozastępczy dla niemowląt z alergią na białka mleka krowiego, zawierający Lactobacillus rhamnosus GG, o potwierdzonym klinicznie korzystnym wpływie w postępowaniu w alergii na mleko krowie:

  • LGG pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie bariery jelitowej i szybko eliminować objawy ze strony przewodu pokarmowego i problemy skórne1,2
  • Jedynie w przypadku Nutramigen LGG potwierdzono klinicznie działanie przyspieszające wykształcanie tolerancji pokarmowej na białka mleka krowiego w porównaniu z eHF na bazie kazeiny bez LGG, hydrolizatu ryżowego, prepartów sojowych, czy preparatów aminokwasowych.3
  • Probiotyki mają korzystny wpływ na funkcję jelit 
  • Badania wykazały, że 79% niemowląt przyjmujących Nutramigen LGG wykształca tolerancję po 12 miesiącach postępowania dietetycznego z zastosowaniem  Nutramigen LGG3

  79% niemowląt karmionych Nutramigen LGG osiąga tolerancję po 12 miesiącach postępowania dietetycznego

  Zaczerpnięto z Canani 2013. eHCF n= 55; Nutramigen LGG n=71; hydrolizat ryżowy n=46; preparaty sojowe n=55; AAF n=33.

  Nutramigen LGG: aby zapomnieć o alergii na mleko krowie

  • Skrócenie czasu trwania alergii na mleko krowie może poprawić jakość życia dzieci i ich rodzin oraz ograniczać koszty leczenia3,4

Nutramigen - preparat o wysokim stopniu hydrolizy  kazeiny eksponuje  niemowlęta na niskie, niealergizujące dawki peptydów białka mleka krowiego PLUS stymuluje przeciwzapalnie dzięki LGG, przez co zapewnia efektywniejsze działanie w alergii na mleko krowie.1,3

Referencje

1. Baldassarre 2012

2. Majamaa 1997

3. Canani 2013

4. Koletzko 2012