Objawy

 • Alergia na mleko krowie może manifestować się szerokim spektrum objawów: z układu pokarmowego, skórnych i oddechowych.  Wystąpienie objawów w odpowiedzi na mleko krowie (białka mleka) może być natychmiastowe lub opóźnione, i być klasyfikowane jako reakcja IgE-zależna lub nie-IgE zależna.1

  Umiarkowane i łagodne objawy alergii na białka mleka krowiego1

  Niemowlęta z ABMK będą miały ≥ 1 z wymienionych objawów:

  Narząd/układ  Objawy
  Skóra atopowe zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka
  Układ pokarmowy ulewanie pokarmu/wymioty, biegunka/zaparcia, krew w stolcu, niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Układ oddechowy katar, przewlekły kaszel, nawracające świsty
  Ogólne uporczywy niepokój lub kolka

  Tabela zaczerpnięta z Vandenplas 2007

  Ciężkie (alarmujące) objawy ABM

  Oto objawy 'alarmujące' ciężkiej ABM.  Mogą one występować pojedynczo lub w połączeniu z wyżej wymienionymi objawami1

  Narząd/układ  Objawy
  Skóra wysiękowe lub ciężkie atopowe zapalenie skóry
  Układ pokarmowy opóźniony rozwój, niedokrwistość z niedoboru żelaza, hipoalbuminemia, potwierdzona enteropatia lub ciężkie zapalenie jelita grubego
  Układ oddechowy ostra niedrożność oskrzeli lub krtani
  Ogólne anafilaksja

  Tabela zaczerpnięta z Vandenplas 2007

  Kiedy rozwijają się objawy alergii na białka mleka krowiego?

  Objawy zazwyczaj rozwijają się po:

  • Ekspozycji na białka mleka krowiego w mieszance dla niemowląt

  • Karmienie piersią - fragmenty peptydów mleka krowiego przedostają się do mleka matki

  • Wprowadzaniu żywności uzupełniającej, zawierającej mleko, lub składniki z mleka

  Reakcja IgE zależna i nie-IgE zależna - objawy alergii

  Alergia na mleko krowie może być sklasyfikowana jako zależna od IgE, niezależna od IgE lub mieszana.2

  Czas wystąpienia objawów często jest różny dla podłoża IgE zależnego i nie-IgE zależnego.3

  Objawy alergii na mleko krowie mogą być IgE-zależne i IgE-niezależne 1-4

  IgE-zależna alergia na białko mleka krowiego

  • IgE-zależna ABM wywołuje natychmiastową reakcję w ciągu kilku minut do godziny po spożyciu mleka3

  • Zwykle występuje z: pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, wymiotami lub ostrym atopowym zapaleniem skóry1

  Nie-IgE zależna alergia na białko mleka krowiego

  • IgE-niezależna ABM ma opóźniony początek objawów, zwykle 2-72 godzin po spożyciu mleka2

  • Trudniejsza do zdiagnozowania 

  • Zwykle występuje z: egzemą lub objawami brzusznymi1

  Mieszana IgE -zależna i niezależna od IgE alergia na białko mleka krowiego

  • W praktyce klinicznej niektóre niemowlęta będą manifestować ostre i opóźnione reakcje uogólnione3

W ostatnim badaniu, najczęstszymi objawami alergii na mleko krowie były kolkowe bóle brzucha i zmiany skórne.  Wyniki zbierano wśród 142 matek dzieci z rozpoznaną/podejrzewaną ABMK.5

Referencje

1. Vandenplas 2007

2. Venter 2013 - MAP

3. Koletzko 2012

4. NICE CG116, 2011

5. Babyexpert.co.uk 2013