Przydatne informacje

  • Ten rozdział zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące alergii na białka mleka krowiego, a także aktualne wytyczne, streszczenia badań klinicznych dotyczących Nutramigen i wskazówki dla rodziców, do pobrania.