Diagnoza i postępowanie dietetyczne

  • Alergia na mleko krowie jest czasem wyzwaniem dla rozpoznania/diagnozy ze względu na różnorodność objawów.1  Często dzieci otrzymują kilka różnych diagnoz zanim wspólne podłoże - alergia na mleko krowie - zostanie identyfikowana .

    Wczesna diagnoza i postępowanie dietetyczne są ważne dla ustąpienia objawów i zapewnienia diety zapewniającej wzrost i rozwój.

    Europejskie wytyczne zalecają aby rozpoczynać od preparatu o wysokim stopniu hydrolizy (EHF) o potwierdzonej klinicznie skuteczności, w przypadku postępowania w łagodnej do umiarkowanej postaci alergii na mleko krowie u niemowląt nie karmionych piersią.2,3

    W przypadku ciężkiej alergii na mleko krowie lub alergii wielopokarmowych, preparat na bazie aminokwasów może być rozważany jako pierwszy wybór.2,3

Referencje

1. Venter 2013

2. Koletzko 2012

3. Vandenplas 2007