Rozszerzanie diety niemowlęcia, a alergia na mleko krowie

  • Wprowadzanie nowych produktów do diety niemowlęcia z alergią na mleko krowie może okazać się wyzwaniem dla rodziców.  Praktyczne porady i wsparcie to ważna pomoc w tym czasie.

    Zasady wprowadzania produktów i posiłków uzupełniających u niemowląt z alergią na białko mleka krowiego są takie same jak dla dzieci niealergicznych, za wyjątkiem konieczności eliminowania mleka krowiego i białek z mleka krowiego.