FAQs

 • Jak diagnozowana jest alergia na mleko krowie?
  • Po pierwsze wywiad i historia rodzinna występowania alergii, w tym:

   • Alergia w rodzinie/wywiad w kierunku atopii?
   • Historia karmienia (sztuczne mleko, karmienie piersią, mieszane?)
   • Objawy alergii po kontakcie z mlekiem krowim?
   • Przebieg wcześniejszego leczenia i jego rezultaty
   • Szczegółowe informacje o próbach zmiany diety i wynikach

   Po drugie, należy wskazać typ objawów i moment ich wystąpienia, czy podejrzewa się alergięi IgE-zależną lub IgE-niezależną i czy alergia jest łagodna do umiarkowanej lub ciężka.1

   Skierowanie i dalsze badania zależą od rodzaju alergii i nasilenia objawów.  Cieżka alergia IgE-zależna, na mleko krowie, z anafilaksją wymagać będzie natychmiastowego leczenia i hospitalizacji.1

   Jeśli podejrzewa się alergię IgE-zależną, przeprowadza  się testy skórne i badanie krwi.  Jeśli podejrzewa się alergię IgE-niezależną, należy przeprowadzić diagnostyczną dietę eliminacyjną (wyeliminować mleko krowie), a następnie doustną próbę prowokacji.1

   Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do działu Diagnostyka

 • Postępowanie dietetyczne w alergii na mleko krowie?
  • W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie piersią należy całkowicie wyeliminować białka mleka krowiego z diety matki.2-5

   Niemowlęta z alergią na białko mleka krowiego, karmione sztucznie, należy karmić preparatami o wysokim stopniu hydrolizy białka (eHF) o potwierdzonej klinicznie skuteczności,3,6 takimi jak Nutramigen LGG, jako postępowanie pierwszego wyboru.  Preparaty na bazie aminokwasów (AAF), takie jak Nutramigen AA należy wprowadzać w ciężkiej alergii na mleko krowie lub alergii wielopokarmowej.3,4,6

 • Czy kolka jest objawem alergii na mleko krowie?
  • Tak, kolka jest objawem alergii na białko mleka krowiego7, jednak może być również spowodowana przez inne czynniki, np. niektóre pokarmy, problemy jelitowe lub nieprawidłowe postępowanie żywieniowe.

   U niemowląt karmionych piersią, kolka może być związana z jedzeniem przez matkę produktów  mlecznych.  U niemowląt karmionych butelką, należy rozważyć, że kolki mogą być spowodowane reakcją alergiczną na białka mleka krowiego.7

   Preparaty o wysokim stopniu hydrolizy, takie jak Nutramigen LGG, mogą być pomocne w postępowaniu dietetycznym u niemowląt karmionych sztucznie, z powodu kolki ABM.7

    * W badaniu użyto preparatu EHF bez dodatkui DHA / ARA i LGG

 • Czy alergia na mleko krowie to to samo co nietolerancja laktozy?
  • Nie, to są dwa różne stany kliniczne, w których postępowanie będzie różne.4,8

   Alergia na białka mleka krowiego to reakcja o podłożu immunologicznym, w odpowiedzi na białko, natomiast, nietolerancja laktozy jest stanem nieimmunologicznym, w którym pacjent nie trawi cukru mlecznego, laktozy.4,8

   Oba stany mogą powodować objawy z przewodu pokarmowego.  Jednakże objawy skórne i oddechowe wystąpią tylko w alergii na białka mleka krowiego.8

   Dodatkowo, nietolerancja laktozy jest rzadko spotykana przed 2-3 rokiem życia, bez względu na pochodzenie etniczne.9

 • Co to jest preparat hipoalergiczny?
  • Preparat hipoalergiczny o potwierdzonej klinicznie skuteczności jest tolerowany przez co najmniej 90% (z 95% zaufania) niemowląt z rozpoznaną alergią na białka mleka krowiego.4

   Wyróżnia się 2 klasy:

   Preparaty o wysokim stopniu hydrolizy (eHF), np. Nutramigen LGG

   • Zalecane jako pierwszy wybór dla 90% niemowląt karmionych mieszanką z objawami alergii na białka mleka krowiego, od postaci łagodnej do umiarkowanej2,3,6
   • Białko zostało silnie zhydrolizowane (rozbite), na małe peptydy i pojedyncze aminokwasy, dla których wywołanie reakcji alergicznej jest mało prawdopodobne

   Preparat na bazie izolowanych aminokwasów (AAF), np. Nutramigen AA

   • Zarezerwowane dla ciężkich alergii na mleko krowie, na przykład alergii wielopokarmowych lub gdy eHF są nieskuteczne lub nie są tolerowane3,4
   • Na bazie wolnych aminokwasów: 100% niealergenne

   UWAGA: Częściowo zhydrolizowane preparaty (HA) nazywane są również czasem hipoalergicznymi.  Nie należy ich stosować w alergii pokarmowej, ponieważ nadal zawierają część pełnych białek, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

 • Czy mleka sojowe, HA, comfort, digest, preparaty bezlaktozowe, mleka ryżowe, owsiane lub mleka innych zwierząt można stosować w alergii na mleko krowie?
  • Tylko preparaty o klinicznie potwierdzonej skuteczności: o wysokim stopniu hydrolizy (eHF) i preparaty na bazie aminokwasów (AAFs) spełniają kryteria dla hipoalergicznych preparatów dla niemowląt z alergią na mleko krowie i mogą być stosowane w postępowaniu w alergii na białko mleka krowiego.3,4,6

   Preparatów sojowych nie należy podawać niemowlętom przed 6 miesiącem życia.  Preparat na bazie białka sojowego może być niekiedy opcją u dzieci starszych niż 6 miesięcy, które np. nie akceptują eHF.3,4,6

   Preparaty typu komfort zawierają białko mleka, które jest tylko częściowo hydrolizowane (tj. w niewielkim stopniu), nie są skuteczne w alergii na białka mleka.

   Preparaty bezlaktozowe zawierają pełnocząsteczkowe białka mleka krowiego, a więc nie są odpowiednie dla dzieci z alergią na mleko krowie.

   Mleko owcze i kozie zawiera pełne cząsteczki białka.  Ponieważ te białka są homologicznie zbliżone do alergenów białek mleka krowiego, mogą wywołać reakcję u niemowląt z alergią na mleko krowie.3-5  Nie należy stosować mleka owczego i koziego u dzieci z alergią na mleko krowie.

   Preparaty z hydrolizowanego ryżu mogą być rozważane dla dzieci, które odmawiają lub nie tolerują preparatów eHF na bazie białek mleka, lub pochodzą z wegańskiej rodziny, pod warunkiem, że są one bezpieczne i z potwierdzoną klinicznie skutecznością.6

 • Co to jest marsz alergiczny?
  • Marsz alergiczny opisuje rozwój postaci alergii z wiekiem.  Marsz alergiczny rozpoczyna się od uczulenia na alergeny pokarmowe, w efekcie którego dominują manifestacje skórne i z przewodu pokarmowego.  Następnie rozwija się uczulenie na alergeny wziewne, które manifestują się objawami z górnych i dolnych dróg oddechowych.10

   Egzema/atopowe zapalenie skóry jest pierwszą kliniczną manifestacją marszu alergicznego.10,11

 • Co to jest DBPCFC?
  • W przypadku podejrzenia alergii na białka mleka krowiego, zasadne jest wyeliminowanie białka mleka krowiego z diety niemowlęcia (lub diety matki, jeśli karmi piersią) i obserwacja, czy następuje poprawa.  Mleko jest ponownie wprowadzane przy użyciu podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo (DBPCFC), lub otwartej prowokacji (u niemowląt młodszych).

   Eliminacja białek mleka krowiego z diety niemowlęcia lub matki i próba prowokacji to złote standardy w diagnostyce alergii na mleko krowie.3

 • Czy w preparacie hypoalergicznym, w alergii na mleko krowie, jest potrzebny zagęszczacz?
  • Niektórzy producenci dodają zagęszczacz do preparatów o wysokim stopniu hydrolizy.  Twierdzą, że pomaga to ograniczyć ulewanie.  Takie preparaty nie są dostępne w Polsce.

   Nutramigen LGG nie zawiera substancji zagęszczających, ponieważ nadmierne ulewanie często jest objawem alergii na białko mleka krowiego.  Ulewanie wywołane alergią na mleko krowie zazwyczaj ustępuje, gdy zastosuje się w żywieniu niemowlęcia preparat o wysokim stopniu hydrolizy.  Dlatego też, z definicji, dodawanie substancji zagęszczających, nie jest konieczne w preparatach dla niemowląt z alergią na białka mleka.

 • Częste pytania od rodziców

 • Jaka jest różnica między Nutramigen 1 LGG, a 2 LGG?
  • Różnica polega na wskazaniu wiekowym: Nutramigen 1 LGG stosuje się od urodzenia, a Nutramigen 2 LGG jest przeznaczony dla niemowląt od 6 miesiąca życia.  Przejście z 1 LGG na 2 LGG, po ukończeniu 6 miesiąca może pomóc w zapewnieniu właściwego poziomu składników odżywczych podczas wprowadzania pokarmów uzupełniającyh, a także później, gdy spożycie preparatu się zmniejsza.

 • Czy moje dziecko łatwo przyzwyczai się do smaku Nutramigen?
  • W ciągu pierwszych kilku miesięcy życia dziecka,  jego preferencje smakowe nie są w pełni rozwinięte12,13.  Dziecko powinno wtedy bez problemu zaakceptować preparat hydrolizowany, taki jak Nutramigen.14  Badania pokazują, że gdy dziecko pozna jakiś smak, staje się on dla niego bardziej akceptowalny.14  Niemowlęta karmione wcześnie preparatem Nutramigen faktycznie wolą go do innych preparatów, gdy spróbują ich około 7 miesiąca życia.14,15

 • Czy są jakieś wskazówki, dotycące wprowadzania preparatu Nutramigen do diety mojego dziecka?
   • Nutramigen powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza
   • U niemowląt przyzwyczajonych do mleka matki, może okazać się pomocne wprowadzanie preparatu Nutramigen zmieszanego w proporcji 1:1 z mlekiem matki.  Stopniowo można zwiększać udział Nutramigen w kolejnych podawanych karmieniach
   • Najlepiej, jeśli dziecko przejdzie na Nutramigen jak najszybciej po zdiagnozowaniu alergii na białka mleka krowiego
   • Dobrze jest poczekać, aż dziecko będzie głodne i spragnione przed pierwszym podaniem preparatu Nutramigen.  Preparaty hydrolizowane różnią się smakiem od zwykłego mleka
   • Ważne jest dobre nastawienie w czasie karmienia, gdyż dzieci mogą przejmować nasze reakcje
   • Starsze dzieci czasem wolą pić Nutramigen z kubka z pokrywką (np. niekapka)
   • W czasie rozszerzania diety dziecka Nutramigen można dodać do potraw i wykorzystywać w niektórych przepisach.  To także może pomóc dziecku przyzwyczaić się do preparatu
 • Czy mogę dawać mojemu dziecku odpowiedniki mleka dostępne w sklepach, takie jak mleko owsiane lub ryżowe?
  • Dostępne w sklepach odpowiedniki mleka nie są na ogół korzystne.  Są to "soki" zrobione z soi, ryżu, migdałów, kokosa lub kasztanowca, nieprawidłowo nazywane '' mlekiem".  Nie są odpowiednie dla pokrycia potrzeb żywieniowych niemowląt i nie powinny być stosowane.6  Napoje ryżowe są odpowiednie tylko dla dzieci powyżej 4 ½ lat.16  Mleko owcze lub kozie zawiera podobne białka co mleko krowie i nie jest zalecane dla dzieci z alergią na mleko krowie.6

 • Co to jest LGG?
  • LGG to korzystne bakterie kwasu mlekowego.  Mogą być pomocne w przywracaniu funkcji bariery ochronnej jelit dzięki czemu mniej alergenów (cząstek mogących inicjować alergię) może się przedostać przez jelito.  Mogą również hamować działanie szkodliwych bakterii.17,18

 • Co to jest probiotyk?
  • Probiotyki to żywe "przyjazne" bakterie, które mogą być korzystne dla układu pokarmowego i zdrowia człowieka.  Tworzą one właściwą równowagę drobnoustrojów w jelicie.  Przetwory mleczne zawierające probiotyki są powszechnie dostępne w sklepach.

 • Czy różne probiotyki działają w ten sam sposób?
  • Obecnie jedynie w przypadku LGG stwierdzono, że skraca czas potrzebny dziecku z alergią na wykształcenie tolerancji na mleko krowie.  Wpływ bakterii probiotycznych jest specyficzny dla danego gatunku (Lactobacillus rhamnosus), a nawet rodzaju szczepu (GG).

 • Jaka jest różnica między probiotykiem i prebiotykiem?
  • Prebiotyki są to nie ulegające trawieniu składniki żywności, na przykład włókno pokarmowe (błonnik).  Stymulują wzrost i/lub aktywność bakterii w układzie pokarmowym.  Zarówno prebiotyki, jak i probiotyki mogą przynieść korzyści zdrowotne.  Główną różnicą jest to, że probiotyki to żywe bakterie i a prebiotyki to nie są żywe organizmy.

 • Czy wszystkie dzieci karmione tym preparatem nabywają tolerancję na mleko krowie?
  • Badania wykazały, że po 12 miesiącach spożywania preparatu Nutramigen LGG, 79% dzieci z alergią na białko mleka krowiego znów toleruje mleko krowie.  Niestety nie wszystkie dzieci nabędą aż tak szybko tolerancję; ale preparat Nutramigen LGG znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo, w porównaniu do innych badanych preparatów (RHF: hydrolizat ryżowy, preparat sojowy, preparat AA i eHF na bazie kazeiny bez LGG).

 • Jak długo trwa, aż dziecko z alergią na mleko zacznie znów je tolerować?
  • Alergia na mleko krowie może trwać do 3.-ciego czy nawet 5.-go roku życia.19-21  Dopóki dziecko nie zacznie tolerować mleka krowiego, trzeba będzie uważnie monitorować jego dietę i unikać produktów zawierających mleko krowie, lub dodatki białek mleka.  Jednak stosując Nutramigen LGG można zwiększyć szanse dziecka na nabycie tolerancji na mleko krowie, ponieważ badania wykazały, że 79% niemowląt karmionych preparatem Nutramigen LGG toleruje mleko krowie po 12 miesiącach postepowania dietetycznego, w porównaniu do innych badanych preparatów (RHF: hydrolizat ryżowy, preparat sojowy, preparat AA i eHF na bazie kazeiny bez LGG).21

 • Skąd mam wiedzieć, czy moje dziecko toleruje mleko krowie?
  • Jeśli dziecko jest karmione sztucznym mlekiem, lekarz zazwyczaj przepisze mu preparat o wysokim stopniu hydrolizy (eHF).  Jeżeli objawy ustąpią, to po 4 tygodniach wykonywany jest test prowokacji.  Lekarz prowadzący może stwierdzić, czy dziecko toleruje mleko krowie na podstawie wyników takiej próby wprowadzenia na chwilę mleka, a także na podstawie innych informacji.  Próba powinna być przeprowadzona przez lekarza.  Nie należy próbować wykonać próby samodzielnie w domu bez uzyskania porady lekarza.

Referencje

1. Venter 2013

2. Fiocchi 2010

3. Vandenplas 2007

4. Du Toit 2010

5. Host 1999 

6. Koletzko 2012

7. Lothe 1982 

8. Crittenden 2005 

9. Heyman 2006  

10. Wahn 1998

11. Canani Pharmaceuticals 2012

12. Mennella 2011 

13. Schwartz 2009 

14. Mennella 2004

15. Mennella & Beauchamp 2005 

16. British Dietetic Society. Food fact sheet: Suitable milks for children with cow’s milk allergy, 2012 

17. Hemarajata and Versalovic 2013 

18. Baldassarre 2010 

19. Host 2002 

20. Santos 2010 

21. Canani 2013